Rozbiórka obiektów w przestrzeni miejskiej

Wyburzenie budynków

Miasto posiada ograniczoną przestrzeń do powstawania kolejnych budynków. Stąd coraz trudniej inwestorom zakupić teren pod kolejne realizacje budowlane. Jedyną możliwością jest przygotowywanie działek przez rozbiórkę starych budynków. Nakład pracy związanej z takimi pracami rekompensuje atrakcyjność lokalizacji inwestycji w centrach miast.

Skomplikowane prace rozbiórkowe obiektów przemysłowych

Duże budynki przeznaczone dla zakładów pracy, często mają skomplikowaną budowę, co powoduje, że wyburzenie obiektów budowlanych mogą przeprowadzać tylko wyspecjalizowane firmy. Sam rozmiar budynków powoduje konieczność występowania wielu etapów takich działań. Na obszarze przyszłej inwestycji często pojawiają się silosy i kominy technologiczne. Rozbiórka takich elementów zabudowy wymusza często zastosowanie kosztownych metod pirotechnicznych. Wysokie wymagania stawiane wykonawcy powinny być umieszczane w dokumentacji przetargowej tak, aby firma wyburzeniowa mogła przedstawić certyfikaty i referencje.

Zabezpieczenie terenu rozbiórki

Oprócz prac rozbiórkowych w takich lokalizacjach ważny jest plan zabezpieczeń i ochrony otoczenia przed ich skutkami. Ekrany ochronne i ustalenie szczegółów dojazdów na plac budowy wymaga porozumienia z mieszkańcami dzielnicy. Zapewnia to zmniejszenie ilości konfliktów oraz występowanie sytuacji kryzysowy. Profesjonalne firmy rozbiórkowe posiadają zespoły pracowników doświadczonych w takich zadaniach.
Więcej można dowiedzieć się na stronie: http://www.pg-wyburzenia.pl/